Om Anna Gavanas

Anna Gavanas är socialantropolog och författare som skrivit böcker och artiklar med fokus på elektronisk dansmusikscen och DJ-kultur. Hon har även publicerat böcker och artiklar med fokus på arbetsliv, migration, familj och äldreomsorg. Gavanas har en doktorsexamen i Socialantropologi från Stockholms Universitet (sedan 2001) och en docentur från Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms Universitet (sedan 2009).

2020 kom Gavanas ut med den arkivhistoriska boken ”Från Diskofeber till Rejvhysteri i den svenska dansmusikhistorien” på Stockholmia förlag.

2016 kom Gavanas ut med med den uppmärksammade reportageboken ”Pensionärsplaneten: spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld” (Makadam Förlag ) — om svenska pensionärers liv i Spanien utifrån ett socialantropologiskt forskningsprojekt.

2016 gav Gavanas även ut boken ”DJ-liv: historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm,” skriven tillsammans med Anna Öström (Gidlunds Förlag).

Andra böcker skrivna av Anna Gavanas är: DJ Culture in the Mix (2013), Rundgång (2009), Rena Hem på Smutsiga Villkor? (2013) och Fatherhood Politics in the United States (2004).

Inom kulturområdet är Gavanas verksam sedan slutet av 1990-talet: som DJ, arrangör och musikproducent, under bland annat namnet Gavana samt med skivbolaget Meerkat Recordings.

Bibliografi Böcker i Urval:

Gavanas, Anna (2020) ”Från Diskofeber till Rejvhysteri i den svenska dansmusikhistorien.” Stockholm: Stockholmia förlag.

Gavanas, Anna (2016) Pensionärs-planeten: spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld. Göteborg och Stockholm: Makadam

Gavanas, Anna och Öström, Anna (2016). DJ-liv. Historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm. Möklinta: Gidlunds

Gavanas, Anna med Calleman, Catharina (eds) (2013).  Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering. Göteborg and Stockholm: Makadam

Gavanas, Anna med Attias, Bernardo och Rietveld Hillegonda (2013). DJ Culture in the Mix. Power, Technology and Social Change in Electronic Dance Music, London och New York: Bloomsbury

Gavanas, A. med Ganetz, H., Gavanas, A., Huss, H. and Werner, A. (eds.) (2009): Rundgång: genus och populärmusik. Stockholm: Makadam, pp. 77–122.

Gavanas, Anna (2004). Fatherhood Politics in the United States: Masculinity, Sexuality, Race and Marriage.” University of Illinois Press

Artiklar och Kapitel i Urval:

Gavanas, Anna and Jansson Johan (2021) Curated by pioneers, spaces and resistance The development of electronic dance music in Stockholm. Chapter in Culture, Creativity and Economy: Collaborative Practices, Value Creation and Spaces of Creativity Hracs et al (eds). London: Routledge

Gavanas, Anna (2018) ”Klubbkuturens värde i den politiska ekonomin. Disco och rave i Stockholms dansmusikhistoria.” I: Musikens Makt. Björkman and Jarrick. Göteborg: Makadam

Gavanas, Anna and Calzada, Ines (2016). “Multiplex Migration and Aspects of Precarization: Swedish Retirement Migrants to Spain and their Service Providers,” Journal of Critical Sociology,  Vol. 42(7-8) 1003–1016

Gavanas, Anna and Calzada, Ines (2016). “Swedish retirement migrants in Spain: mobility and elderly care in Ageing Europe.” Chapter In: Majella Kilkey & Ewa Palenga-Möllenbeck (eds) Family Life in an Age of Migration and Mobility: Global Perspectives through the Life Course. New York: Palgrave.

Gavanas, Anna (2017). “Swedish retirement migrants and domestic services in Spain: informalization and moral economy in re-imagining Sweden.” In: Reimagineering the Nation. Essays on TwentyFirst Century Sweden? Collected volume in the series “Political and Social Change” (Peter Lang), edited by Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup and Anders Neergaard

Gavanas, Anna (2017). “Swedish retirement migrant communities in Spain: privatization, informalization and moral economy filling transnational care gaps.” In: Nordic Journal of Migration Research, Special issue on Retirement Migration, edited by Erik Olsson and Karen O’Reilly

Gavanas, Anna och Reitsamer, Rosa (2013). “DJ Technologies, Social Networks and Gendered Trajectories in European DJ cultures.” Kapitel i: DJ Culture in the Mix. Power, Technology and Social Change in Electronic Dance Music, red Attias, Bernardo, Gavanas Anna och Rietveld Hillegonda. London och New York: Bloomsbury, pp 51-78

Gavanas, Anna (2013).  Elderly care puzzles in Stockholm; strategies on formal and informal markets. Nordic Journal of Migration Research. 3(2) 63-71. Special Issue: Glocalising Care in Nordic Countries, eds Lena Näre and Sirpa Wrede

Gavanas, Anna (2013)  ”Svart och vitt i äldres omsorgspussel. Hushållstjänster och privatisering av äldreomsorgen i Stockholm.” In: Gavanas, Anna and Calleman, Catharina (eds) Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering. Göteborg and Stockholm: Makadam

Gavanas, Anna with Calleman, Catharina (eds) (2013).  “Introduktion.”In: Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering. Göteborg and Stockholm: Makadam

Gavanas, Anna (2012)   “Migrant domestic  workers, social network strategies and informal markets for domestic services in Sweden” Women’s Studies International Forum 36 (2013) 54–64

Gavanas, Anna  with Alexander Darin Mattsson (2011): Bland Rolexklockor och smutsiga trosor. Om skattereduktioner och segmentering på den svenska hushållstjänstemarknaden. Arbetsrapport/ Institutet för Framtidsstudier 2011:9

Gavanas, Anna (2011)   ”Informella arbetsmarknader,” chapter in; Utanförskap, Edited by Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas and Anders Nilsson. Stockholm: Dialogos förlag

Gavanas, Anna (2011 ). Privatisering och varufiering av äldreomsorg: äldre som aktörer på (in)formella etnifierade marknader. Chapter in: ”Arbete. Intersektionella perspektiv.” Red. Paula Mulinari och Rebecca Selberg. Stockholm: Gleerups förlag.

Gavanas, A. (2009): ‘You better be listening to my fucking music you bastard!’ Teknologi, genusifiering och andlighet bland DJs på elektroniska dansmusikscener i Berlin, London och Stockholm’. In: Ganetz, H., Gavanas, A., Huss, H. and Werner, A. (eds.) Rundgång: genus och populärmusik. Stockholm: Makadam, pp. 77–122.

Gavanas, Anna (2010).  Who cleans the welfare state? Migration, informalization, social exclusion and domestic services in Stockholm. Institute for Futures Studies: Research Report 2010/3

Gavanas, Anna (2010)  ”Privileged irresponsibility, structural responsibility and moral contradictions among employers in the EU domestic work sector.” In Gender Equality, Citizenship and Human Rights – Challenges and Controversies in China and the Nordic Countries, Edited by Pauline Stoltz, Marina Svensson, Sun Zhongxin and Qi Wang. London: Routledge

Gavanas, Anna (2009 )  You better be listening to my fucking musik you bastard!” Teknologi, genusifiering och andlighet bland DJs på elektroniska dansmusikscener i Berlin, London och Stockholm. Kapitel i: Rundgång: genus och populärmusik. Redigerad av Gavanas, Ganetz, Huss och Werner. Stockholm: Makadam

Gavanas, Anna with Williams, Fiona (2008 ). ”The Intersection of Child Care Regimes and Migration Regimes: a Three–country Study.” In Migration and Domestic Work: a European Perspective on a Global Theme, H.Lutz (ed) London: Routledge

Gavanas, Anna (2007 ) ”Grasping Communitas.” In Ethnos; Journal of Anthropology. New York and London: Routledge

Gavanas, Anna (2006).   “De Onämnbara: jämlikhet, ”svenskhet” och privata hushållstjänster i pigdebattens Sverige.” Chapter in ”Arbetslivets (o)synliga murar,” edited by Paulina de los Reyes, SOU 2006:59

Gavanas, Anna (2004 ) ”Domesticating masculinity and masculinizing domesticity in contemporary U.S. fatherhood politics,” in Social Politics, Vol. 11:247-266. Special issue on Collective Interventions around Partnering and Parenting.