Pensionärsplaneten

Pensionärsplaneten: spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld

Hemlöshet, ohälsa och rädsla för döden i ett främmande land. Det är innehåller några av berättelserna i forskaren Anna Gavanas bok om svenska pensionärer som utvandrat till Spanien. Boken slår hål på den ensidiga bilden av spaniensvenskarna som glättiga golfare och placerar dem i en aktuell debatt om migration och integration. I boken möter vi även människor (migranter och spanjorer) som på olika sätt arbetar med svenska pensionärer i Spanien.

klicka här för att se bokens egna hemsida

Svenskar som utvandrar till Spanien på ålderns höst är ett växande fenomen. Utöver klimatet söker pensionärerna en internationell och social tillvaro de saknar i Sverige. Men det är inte helt okomplicerat att leva i ett nytt land. Det är heller inte enkelt att mötas det gamla landets nidbilder. Pensionärerna betraktas ofta som skattesmitare, bortskämda golfare eller alkoholister.

-Jag ville se bortom fördomarna. Vilka är dessa människor? Jag ville också placera in dem i en diskussion om integration och migration, ämnen som är aktuella, säger Anna Gavanas, docent i genusvetenskap och doktor i socialantropologi vid Linköpings universitet som nu skrivit en bok om ämnet.

Boken Pensionärsplaneten bygger på drygt 200 intervjuer med Spanienpensionärer, och med arbetare och entreprenörer på Solkusten och Kanarieöarna. Under två vintrar i Spanien har Anna Gavanas mött ett stort spektrum av människoöden; folkpensionärer, fattigpensionärer, sjukpensionärer och hemlösa. Bland migrantarbetare och spanska arbetare möter vi bland annat mäklare, hantverkare, hushållstjänstearbetare och frisörer. Utifrån deras berättelser bygger Anna Gavanas teman kring internationalisering, global arbetsfördelning, klassfrågor, arbetsvillkor och privatisering av äldreomsorg.

”Inför döden är du svensk”
Berättelserna om äldreomsorgen, ålderdomen och döden är ett oundvikligt, och tungt, ämne för pensionärerna. Anna Gavanas konstaterar att bara exceptionellt välbärgade eller exceptionellt integrerade spanienpensionärer (det vill säga talar flytande spanska, har spansktalande anhöriga, sociala nätverk samt förmåga att navigera det spanska systemet) har möjlighet att åldras och dö värdigt i Spanien. För andra kan det vara mycket svårt.

– En del saknar både sociala och privata försäkringar, har inte råd att åka tillbaka till Sverige, är socialt isolerade, eller saknar anhöriga. Är man dessutom sjuk i exempelvis demens eller Alzheimers blir det riktigt svårt. Jag har stött på exempel där personer hittats avlidna av en hyresvärd, säger Anna Gavanas.

Kosmopolit eller invandrare?
I migrationens tidsålder ges olika typer av migranter olika värden. Spanienpensionärerna ses, både av sig själva och av det spanska samhället, som en mer önskvärd typ av migrant.

-Vi svenskar ser oss inte som migranter, utan som kosmopoliter. Varför ses inte en svensk som invandrare när den bor i ett annat land? Invandrarskapet tenderar att förknippas med mindre privilegierade grupper, säger Anna Gavanas.

Pensionärsplaneten kan läsas som ett inlägg i en debatt om migration och integration. Eller som en reportagebok om några individer som arbetat ett helt liv och på ålderns höst valt en annorlunda tillvaro för sig själva. Boken diskuterar även hur villkoren för pensionsmigration kan jämföras med andra typer av migration och väcker även en rad aktuella frågor om vilka migranter som är mer önskvärda än andra, enligt vem och varför.

Boken bygger på ett fyraårigt forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet och Forte och släpps den 7 december 2016 på Makadam förlagPensionärsplaneten går bland annat att beställa på Bokus och Adlibris, eller genom att klicka här

_mg_8808

Pensionärsplaneten har rönt mycket uppmärksamhet i medier sedan den gavs ut i december 2016. Boken har mottagit strålande recensioner i Sydsvenskan, Arbetet, Bibliotekstjänsts katalog, Äldre I Centrum, Tidskriften Respons samt Offensiv. Dessutom har det gjorts inslag i Forskning & Framsteg, Dagens Arena, Fria Tidningen, Dagens Nyheter (insidan), Tidningen Curie, Barometern, Senioren, Seniorhälsan, SVT Nyheter och SVT Go’kväll.

Utlåtande från Bibliotekstjänst om Pensionärsplaneten:
Lektör Anders Weidung, Bibliotekstjänst, BTJ-häftet nr 8,2017. Recension:“Många har en ganska stereotyp schablonbild av Spanienpensionärerna. I denna lättlästa, intresseväckande reportagebok vill författaren och docenten i socialantropologi Anna Gavanas ge en mer mångfacetterad och verklighets- och vardagsnära bild av pensionärslivet bland nordbor på främst Solkusten och Kanarieöarna. Denna målsättning uppnås i hög grad. Förutom pensionärerna som Gavanas har intervjuat på plats har författaren också pratat med andra människor, t.ex. migranter från Afrika och Östeuropa, som på olika sätt arbetar kring pensionärerna. Vi får en bild av överraskande sociala skillnader, olika bevekelsegrunder för att leva i Spanien, hur hemlandskulturen odlas, hur de ser på vad de ska betala i skatt och vad de ska få för skatten, med mera. Synen på integration i det spanska samhället ställs i kontrast till deras syn på integrationen av andra invandrare.
Framställningen, som illustreras av färgfoton, riktar sig till berörda samhällsvetare, aktuella och potentiella Medelhavspensionärer och intresserad allmänhet. Kort metodbeskrivning, intervjuförteckning och källförteckning samt översiktligt efterord avslutar” 

Några av de vetenskapliga texter som ligger till grund för Pensionärsplaneten och publicerats från samma forskningsprojekt:

Peer review artikel i tidskriften Critical Sociology, 2016, Vol. 42(7-8)
Kapitel i boken: ”Family Life in an Age of Migration and Mobility. Global Perspectives through the Life Course”