Pensionärsplaneten får jättefin recension av Docent Clary Krekula i Tidskriften Respons nr 3, 2017:

”Då och då uppmärksammas i medier de pensionärsgrupper som söker sig till andra länder. När denna recension skrivs har debatten nyligen fokuserat på Portugal och avtal som möjliggör gynnsam skatteplanering. Gavanas bok illustrerar att detta är en otillräcklig bild av pensionärstillvaron utanför Sverige. Vi lever allt längre och detta sker i ett globalt samhälle. Detta öppnar för nya sätt att utforma livets senare delar, en möjlighet som anammas bland varierande grupper av äldre. Denna mångfald behöver vi ha med oss också i debatten om pensionsmigranter. Gavanas skildring är ett steg i den riktningen.”

p_planetenIrespons1.jpgP-PlanetenIrespons2.jpg

Forskaren Anna Gavanas har levt DJ-liv i 20 år

Anna Gavanas är socialantropolog, författare och DJ. Efter fler års arbete med vetenskapliga texter skriver hon idag reportageböcker med allmänheten som publik. Hon är författare bakom DJ-liv – historian om hur diskjockeyn erövrade Stockholm samt Pensionärsplaneten.

– Det är sällan som forskarvärlden och DJ-världen möts, så jag presenterar mig olika beroende på sammanhang. För universitetsvärlden är jag socialantropolog, forskare och författare. I musiksammanhang brukar jag säga DJ och författare.

Anna belönades förra året med Stockholmias jubileumsstipendium för projektet Makt och motstånd i Stockholms musikhistoria: disco, rave och den elektroniska dansmusikscenens framväxt i stadens kulturliv.

– Jag intresserar mig för hur elektroniska dansmusikscener utvecklats i Sverige genom tiderna, hur internationella influenser har mottagits och diskjockeyns roll i sammanhanget. Jag har själv bott och DJat i Sverige, USA, England, Spanien och Tyskland.

Läs hela texten av Emelie Fågelstedt för Honk Please här

 

”Anna Gavanas har med Pensionärsplaneten gett oss något som presumtiva snöfåglar, både yngre och äldre, borde läsa innan de fattar sitt beslut.”

Professor em Gerdt Sundström gör en strålande recension för äldreforskningstidningen Äldre I Centrum #1/2017:

Snöfåglar kallas de pensionärer som för en längre tid flyr mörker och kyla för soligare breddgrader. Forskaren Anna Gavanas besöker i sin nya bok deras vintervisten – och finner sig hamna på en annan planet.

läs hela recensionen här på s 78-80

Utlåtande från Lektören på Bibliotekstjänst om Pensionärsplaneten

Lektör Anders Weidung, Bibliotekstjänst, BTJ-häftet nr 8,2017. Recension av Pensionärsplaneten av Anna Gavanas:

“Många har en ganska stereotyp schablonbild av Spanienpensionärerna. I denna lättlästa, intresseväckande reportagebok vill författaren och docenten i socialantropologi Anna Gavanas ge en mer mångfacetterad och verklighets- och vardagsnära bild av pensionärslivet bland nordbor på främst Solkusten och Kanarieöarna. Denna målsättning uppnås i hög grad. Förutom pensionärerna som Gavanas har intervjuat på plats har författaren också pratat med andra människor, t.ex. migranter från Afrika och Östeuropa, som på olika sätt arbetar kring pensionärerna. Vi får en bild av överraskande sociala skillnader, olika bevekelsegrunder för att leva i Spanien, hur hemlandskulturen odlas, hur de ser på vad de ska betala i skatt och vad de ska få för skatten, med mera. Synen på integration i det spanska samhället ställs i kontrast till deras syn på integrationen av andra invandrare.
Framställningen, som illustreras av färgfoton, riktar sig till berörda samhällsvetare, aktuella och potentiella Medelhavspensionärer och intresserad allmänhet. Kort metodbeskrivning, intervjuförteckning och källförteckning samt översiktligt efterord avslutar”

”Verkligheten ropar på en europeisk fördelningspolitik”: Per Wirténs ledare om Pensionärsplaneten i Dagens Arena 2017-02-04

Gavanas bok är intressant på många vis. Den pekar bland annat på det fenomen andra forskare börjat kalla »den banala europeiseringen av Europa«. EU:s regeringschefer sitter i ständiga krismöten. Journalister spekulerar om unionens sammanbrott. Men samtidigt pågår ett vardagsliv som i accelererande tempo binder samman medlemsländerna. Den fria rörligheten uppfattas av de flesta som helt naturlig, som om den alltid funnits. Det är mest politiken som inte hänger med.

Svenska pensionärer har flyttat till Spanien i femtio år. Men EU:s målmedvetna upprensning av alla gränshinder innebär att det som tidigare var ett komplicerat äventyr har förvandlats till en baggis.

Men hennes bok uppmärksammar också olika aspekter av den europeiska ojämlikheten. Livet som invandrad svensk på Solkusten gynnas av landets låga löner och bräckliga välstånd. För hen medför EU:s regionala ojämlikheter den privilegierades frihet. För de rumäner som arbetar i samma strandstäder är den en tvångströja. Verkligheten ropar på en samlad europeisk fördelningspolitik. Är det nån som lyssnar?

läs hela texten här

”Forskarrön som reportage om spaniensvenskar:” om arbetet med Pensionärsplaneten — artikel av Teresia Borgman för Curie 2017-01-24

Forskaren och författaren Anna Gavanas är aktuell med boken Pensionärsplaneten – om svenska pensionärer på den spanska solkusten och Kanarieöarna. I arbetet med boken valde hon att ta den populärvetenskapliga uppgiften på allvar och lärde sig det journalistiska hantverket från grunden.

Det blev en rejäl omskolning för Anna Gavanas när hon skulle sätta sig in i journalistyrket. Hon gick kurser, läste böcker och tidningar om reportageskrivande.

– Att nå fram med populärvetenskapligt skrivande är en utmaning och det finns mycket att lära sig från journalistiken. Jag rekommenderar verkligen andra forskare att ta uppgiften på allvar, även om man kanske inte kan kräva att alla ska lära sig två yrken.

Anna Gavanas har tidigare skrivit flera populärvetenskapliga böcker, men kände att hon behövde göra mer för att nå ut till allmänheten. Hon samarbetade därför med redaktören Olav Fumarola Unsgaard redan från början.

läs hela artikeln här

”Följer spåren av pensionärerna som flyr landet:” Reportage om Pensionärsplaneten av Kajsa Persson för Fria Tidningen 2017-01-24

Alkoholister som isolerar sig i svensk-kvarter, glassiga golfare eller bortskämd överklass på jakt efter bättre skattevillkor – myterna och stereotyperna är många av de äldre som valt att lämna Sverige för Spanien. Det handlar om pensionsmigranter och socialantropologen Anna Gavanas sökte sig bortom myterna och följde deras livsöden längs Solkusten och på Kanarieöarna.

Socialantropologen Anna Gavanas har tidigare undersökt svensk äldreomsorg och dess privatisering och internationalisering, där äldre ses som som kunder som konsumerar omsorg på en marknad som är allt mer beroende av migrerad arbetskraft. Då föddes tanken – vad händer om äldre bestämmer sig för att istället konsumera omsorg och service utomlands?

Men det som började där blev väl på plats vid stränderna längs Solkusten och på Kanarieöarna något som Anna Gavanas beskriver som en slags resa i svenskhet.

läs reportaget här