Ny bok Hushållstjänster, Migration, Globalisering

I januari 2013 släpper jag en bok om Hushållstjänster, Migration och Globalisering, som jag redigerat med Catharina Calleman. Landets främsta forskare på området bidrar med kapitel, exempelvis Catrin Lundström, Elin Kvist och Emma Strollo. Författarna är sociologer, statsvetare, historiker, genusvetare, arbetsrättsjurister och antropologer från en rad svenska universitet (Stockholm, Göteborg, Umeå, Örebro, Linköping). Boken presenterar pågående forskning om hushållstjänster, med särskild betoning på vad som har hänt på den svenska arbetsmarknaden efter RUT-avdraget – skattereduktionen för hushållstjänster. Författarna diskuterar även den växande efterfrågan på hushållstjänster i resten av världen med fokus på migration, globalisering och internationell arbetsfördelning. Kapitlen återger perspektiv och erfarenheter bland både arbetsgivare, hushållstjänstearbetare och andra inblandade aktörer.