Panelsamtal i Göteborg: Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering; vad händer efter RUT?

Onsdag 28/11, kl 16.30-18.00
Lokal: Tore Ahnhoff, Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16 A

Jag presenterar en ny bok: ”Rena hem på smutsiga villkor? om Hushållstjänster, Migration och Globalisering,” som släpps på Makadam förlag Januari 2013. Jag redigerar boken tillsammans med Catharina Calleman. Landets främsta forskare på området bidrar med kapitel; sociologer, statsvetare, historiker, genusvetare, arbetsrättsjurister och antropologer från en rad svenska universitet (Stockholm, Göteborg, Umeå, Örebro, Linköping).

http://www.genus.se/om-oss/nationell-konferens/n//om-att-fa-ihop-livspusslet-pa-g12.cid1107526