En bok, en författare: ”Rena hem på smutsiga villkor” på Kunskapskanalen/ UR Play

Anna Gavanas skriver om hushållstjänstemarknaden som idag subventioneras med ungefär 1,5 miljarder av våra skattemedel. ”Rena hem på smutsiga villkor?” tar upp arbetsförhållanden, jämlikhet och internationella samband. Intervjuare: Mattias Österlund.

Se TV-intervjun här:

en halvtimmes intervju om boken på SVT