Gavanas på Bokmässan 2013 med 2 böcker och 4 seminarier

Anna Gavanas deltar på Bokmässan i Göteborg (27-28 okt 2013) i två seminarier kring sin nya bok (Red.) ”DJ Culture in the Mix: Power, Technology and Social Change in Electronic Dance Music.” Boken är redigerad tillsammans med Bernardo Attias och Hillegonda Rietveld och utgiven på Bloomsbury Publishing. På bokmässan diskuterar Gavanas boken vid två tillfällen tillsammans med musikern Marie Selander, författare till boken ”Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga musiker och glömd musik”. Gavanas och Selander diskuterar utifrån forskning och erfarenheter kvinnor i musiken tvärs över tid och genre: Varför går det så långsamt med jämställdheten inom musiklivet?

Dessutom deltar Gavanas tillsammans med Catharina Calleman i två seminarier under Bokmässan kring boken ”Rena Hem på Smutsiga Villkor? Hushållstjänster, Migration och Globalisering,” som släpptes i våras på Makadam förlag. Redaktörerna Anna Gavanas och Catharina Calleman bidrar med kapitel tillsammans med landets främsta forskare på området; sociologer, statsvetare, historiker, genusvetare, arbetsrättsjurister och antropologer från en rad universitet över hela landet. I boken presenterar författarna för första gången sin pågående forskning om hushållstjänster, med särskild betoning på vad som har hänt på den svenska arbetsmarknaden efter RUT-avdraget – skattereduktionen för hushållstjänster.

Följ länken för att se när och var Anna Gavanas presentationer och samtal hålls på bokmässan:

http://www.bokmassan.se/sv/program/arets-medverkande/?person=100080

Se info/ nyheter om deltaganden på Bokmässan på Remesos hemsida vid Linköpings Universitet:

http://www.isv.liu.se/remeso/nyheter-arkiv/1.508835?l=sv#.UkAaa5G5FTA.facebook